Franeker Courant 24-10-2007
Oankundiging optreden Frjentsjer.

Franeker heeft t 23-10-2007
Oankundiging optreden Frjentsjer.

Bildtse Post 24.10.2007
Ferslach optreden St.Jabik.

New Folk Sounds 04-02-2007
Cd resinsje Lok.

www.folkforum.nl 16-12-2006
Cd resinsje Lok.

Friesch Dagblad 11-10-2006
Cd resinsje Lok.

Ljouwerter Krante 06-10-2006
Cd resinsje Lok.

Fries Popnet 05-10-2006
Cd resinsje Lok.

www.livebands.nl 06-04-2005
Interview mei Swee

Ljouwerter Krante 04-04-2005
Noch wat rūtine en Swee komt der wol.

Ljouwerter Krante 01-02-2005
Leden Reboelje gjin troch under de namme Swee.